TML, a.s.

Zábrdovická 25/2
615 00  Brno-Zábrdovice
email: info@tml.cz
email: webmaster@tml.cz
tel: +420 549 216 497
tel: +420 724 328 080
IČ: 25372670, DIČ: CZ25372670
Obchodní rejstřík: KS Brno, odd. B, vložka 4334

Kontakty na jednotlivé prodejny naleznete v sekci Prodejny.

Kontakt
Bio-MAT Tisk Email
 
AMETHYST BIO-MATTM
Infračervená termoterapie se zápornými ionty
Prohřeje a regeneruje.
 
Ametystová podložka BIO-MAT produkuje umělé infračervené záření, které se průchodem vrstvou ametystových krystalů mění na přírodní infračervené záření s vlnovou délkou mezi 8-14 mikrometry.
Termoterapie prohřeje tělo celkově až do hloubky 15 cm a souběžně funguje jako záporný ionizátor.
MUDr. František Jedlička z Brna podložku Bio-MAT doporučuje  a jeho rada zní:  „ Investice do vlastního zdraví je zdaleka nejlepší a nejdůležitější investicí, kterou můžeme udělat. Jestliže je náš zdravotní stav zhoršen, zhorší se také kvalita života a ta může být použitím Bio-MAT matrace výrazně zlepšena.“
FIR, neboli dlouhovlnné infračervené záření, je nejbezpečnější a zároveň nejprospěšnější část slunečního záření pro zdraví člověka. Toto záření je energie, která je součástí elektromagnetické světelné frekvence slunečního záření neviditelné lidskému oku. Tuto technologii nám dala do vínku sama Matka příroda. Všechny živé bytosti, ale i sluneční paprsky vyzařují stejné infračervené záření o vlnové délce 8 až 12 mikronů.
První výzkum napodobení či vytvoření umělého infračerveného záření byl proveden v laboratořích NASA ve Spojených Státech začátkem šedesátých let. Později, začátkem osmdesátých let vědci v NASA došli k závěru, že terapie infračerveným zářením bude ideálním stimulátorem kardiovaskulární funkce v průběhu dlouhých pobytů ve vesmíru. Vědci v NASA objevili postup, jak přeměnit běžný zdroj energie na dlouhovlnné infračervené záření za normální teploty vzduchu. Tento patent na výrobu infračerveného záření byl začátkem devadesátých let poskytnut do užívání veřejnosti.  Tento technologický postup používají regenerační zdravotní výrobky firmy RichWay.
 
Jak pomáhá terapie dlouhovlnným infračerveným zářením ke zdraví?
Lidské tělo má schopnost vstřebat dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce mezi 8 až 12 mikrony, které má schopnost proniknout do těla až do hloubky 15 cm. Při tomto pronikání vzniká resonance, která rozkmitá atomy v buňkách, čímž vzniká kinetická energie. Tato kinetická energie se mění v teplo, které aktivuje funkci buněk a enzymů v těle. Tento proces pozvolna prohřeje svalovou tkáň a krev. Normální reakce těla na zvýšenou teplotu je udržet homeostasis neboli stav rovnováhy v těle. Žíly a cévy zvětší svůj průměr, což pomáhá ke zrychlení krevního oběhu a buňkám lépe přijmout živiny a kyslík. Tento proces začne regeneraci poničených buněk a svalové tkáně. Zároveň se také zlepší schopnost buněk vylučovat toxické látky a odpad zpět do krevního oběhu. Tyto látky a odpad jsou filtrovány a vyloučeny z těla pomocí pocení, jater, ledvin a dalších orgánů. Přívodem krve bohaté na živiny a kyslík do porušené či zanícené tkáně se buňky začnou čistit a regenerovat, což se projeví zmírněním nebo kompletním odstraněním bolesti.
 
Terapie infračerveným zářením má následující účinky:
 • Posiluje imunitní systém
 • Ulehčuje bolestem kloubu
 • Pomáhá při detoxikaci
 • Pomáhá zvýšit krevní oběh
 • Pomáhá zlepšit lymfatický oběh
 • Zvyšuje energii a vitalitu
 • Odstraňuje záněty
 • Odstraňuje stres a únavu
 • Stimuluje funkci enzymů
 • Vyrovnává pH na slabě zásadité

Jak vzniká dlouhovlnné infračervené záření v Biomatu?
Biomat obsahuje dvě vrstvy patentovaného Japonského Kurare super vlákna. Infračervené záření vzniká tím, že se nejdříve transformuje zdroj střídavého proudu na 12 voltový stejnosměrný proud, který je neškodný lidskému organismu. Při styku této energie s Kurare super vláknem vzniká infračervené záření o vlnové délce 8 až 12 mikronů. Toto záření vyzařuje z Biomatu skrz vrstvu ametystových oblázků, které zesilují frekvenci tohoto záření nad 30 mHz. Biomat má ovládací systém obsahující IC čip, který ruší nežádoucí elektromagnetické pole.

Záporné Ionty a jejich vliv na zdraví.
Záporným iontům se přezdívá „vitamín vzduchu“. Ionty jsou částice s pozitivním či negativním nábojem. Záporné ionty vznikají v přírodě, když se dělí molekuly čistého vzduchu účinkem slunečního záření, pohybu vzduchu či vody.
Mnoho vědců se shoduje na tom, že naše zdraví je závislé na množství a kvalitě iontů ve vzduchu, který dýcháme. Lidský organismus je schopný vstřebat záporné ionty dýcháním jen z 15 až 20 procenty. Richway Biomat matrace jsou určené pro maximální vystavení těla účinkům záporných iontů.
Jedním z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je používání umělých vláken. Umělá vlákna mění záporné ionty v těle na kladné a snižují hladinu vitaminu C v krvi. Dalším z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je stres. Nedostatek záporných iontů je důvodem mnoha onemocnění.

Záporné ionty:

 • Jsou hlavním zdrojem energie pro lidský organismus
 • Hrají důležitou roli ve funkci všech buněk v těle
 • Pomáhají otevírat kanálky v buněčné membráně, čímž se zlepší a urychlí látková vvýměna a vylučování toxinů a odpadu u buněk
 • Zvyšuje hladinu pH v krvi na slabě zásaditou, čímž se krev čistí
 • Zvyšují hladinu gamaglobulinu v krvi, čímž vzniká krev obsahující hodně proteinu a protilátek
 • Zlepšují kvalitu spánku
 • Zlepšují funkci mozku
 • Zvyšují krevní oběh
 • Pomáhají k hlubokému uvolnění
 • Zlepšují imunitní systém


Amethyst a jeho účinky na zdraví
Kromě toho, že zdobí tělo, působí na tělo a organismus blahodárně a v asijské kultuře jako uklidňující prvek. Pomáhá čistit kůži a chrání ji před akné a otoky. Omezuje růst tukové tkáně, likviduje toxické látky v těle a působí proti migréně.

Cena: termoterapie 30 minut 150 Kč, termoterapie 60 minut 270 Kč